NOVA Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 7
58-130 Żarów

E-mail: nova@nova-pen.pl

Tel. +48 74 855 54 92
(poniedziałek-piątek
od 8:00 do 16:00)
Fax +48 74 855 54 91

GPS: 50.942402, 16.493824
50°56’32.6″N 16°29’37.8″E

Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000265036
NIP 884-260-19-68

 

Kontakt* Zaznacz wymagane pola


Wypełniając formularz zgadzam się na przetwarzanie danych osobowych przez Nova Sp. z o.o.., ul. Przemysłowa 7, 58-130 Żarów, KRS: 0000265036, NIP: 8842601968, REGON: 020367736 w celu kontaktu w związku z przesłaniem formularza kontaktowego. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego lub przeniesienia danych. Z moimi uprawnieniami zapoznałem się w „Polityce prywatności”.


Wyrażam zgodę na przekazywanie przez Nova Sp. z o.o.., ul. Przemysłowa 7, 58-130 Żarów, KRS: 0000265036, NIP: 8842601968, REGON: 020367736 treści marketingowych na podany przeze mnie numer telefonu, w tym przy użyciu automatycznych systemów wywołujących w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1907 ze zm.).


Wyrażam również zgodę na otrzymywanie od Nova Sp. z o.o. informacji handlowych drogą elektroniczną na podany przeze mnie adres poczty elektronicznej oraz w postaci SMS zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.). Wyrażenie zgody jest dobrowolne.